TIETOSUOJA

TIE­TO­SUO­JA­SE­LOS­TE

Rekisteriä pitää: INNOSTA 2094513-2

Yhteystiedot: johannes.hesso(at)innostavalmennus.fi, 0503210717

Rekisterin nimi ja tarkoitus: markkinointirekisteri, jonka tarkoitus on mahdollistaa kohdennettu ja hyvä markkinointi.

Mitä sisältää: email -osoitteet ja nimet

Säännönmukaiset tietolähteet: verkkosivujen yhteystietojen jättölomakkeet sekä sosiaalisen median kanavat.

Tietojen luovutus: ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisteriä säilytetään tietokoneella suojattuna. Niitä ei siiretä EU/ETAn ulkopuolelle. Jos haluat lisätietoja itseäsi koskevista tiedoista meilaa: johannes.hesso@innostavalmennus.fi