Kyvykkyys

 

Liiketoimintamalli ja digiasiakkaat -postaukseni saa jatkoa. Tarina jatkuu ja oheisessa tekstissä pureudutaan tarkemmin liiketoimintamallin ”sisäiseen”puoleen. Tarkoituksena on pureutua kyvykkyyden komponentteihin.

LIIKETOIM.MALLI

 

Visio kirkkaana mielessä ja pelisuunnitelma kunnossa!

Liiketoimintamalli purkaa pelisuunnitelman eli strategian  osiksi. Hyvä strategia on sellainen, jossa on diagnoosi siitä maailmantilasta, jossa yritys aikoo pärjätä. Hyvä strategia kertoo myös konkreettisesti, miten yrityksessä aiotaan vastata diagnoosissa esiin tulleisiin seikkoihin. Se -miten- on pitkälti yrityksen kyvykkyyttä. Nerokas tapa yhdistellä tekemistä ja omaisuutta sekä verkoston osaamista. Se -miten- on helppo visualisoida liiketoimintamallin avulla.

Liiketoimintamallien sisäinen puoli muodostuu resursseista eli karkeasti ottaen ihmisistä, laitteista, rahasta ja muusta omaisuudesta. Niistä asioista, joita tarvitaan lisäarvon luomiseksi asiakkaalle. Agendalla on myös tekeminen. Ne jutut, joita tapahtuu päivittäin lisäarvon luomiseksi asiakkaille.

Monissa liiketoimintamalleissa sekä tekemisen, että resurssien kohdalla käytetään etuliitettä ydin. Sana ydin kuvaa juuri sitä ilmiötä, joka on tärkeää niin liiketoimintamallin, strategian kuin myös liiketoimintasuunnitelman menestyksen kannalta. Sana ydin alleviivaa niin tekemisen, resurssien kuin myös kumppanien valintaa ja merkityksellisyyttä. Ydin on vihje siitä, että sen perästä löytyvät tekijät, ovat yrityksen kilpailukyvyn kannalta äärimmäisen olennaisia.

 

 

 

Ydintekeminen. 

Se hyvän strategian kannalta merkityksellinen tekeminen, jonka perusteella asiakkaat esimerkiksi:

  1. Kiinnostuvat, klikkaavat, tulevat käymään, suosittelevat, ostavat yhä uudelleen jne.
  2. Se tekeminen, jolla saamme työntekijät loistamaan ja toisin päin jne.
  3. Se hoitotapa, jolla asiakas saadaan kuntoutumaan, kun muut siinä epäonnistuvat.

Nykyajan kuluttaja-asiakkaalle lisäarvon luonti on lähes  reaaliaikaista some-aktiivisuutta, onlinemyyntiä,  ja asiakkaan auttamista siellä ja silloin, kun hän apua tarvitsee. Se on kykyä luottaa ja toimia sähköisessä maailmassa aidosti ja hyvin ajasta ja paikasta riippumatta. Tiettyä rajattua kohderyhmää palvelemaan erikoistuneiden palveluyritysten liiketoimintamallissa tässä kohdassa on lähes poikkeuksetta omaleimainen ja asiakkaan odotukset ylittävä asiakaspalvelu. Se on siinä diginä tai ilman digiä!

Ydinkumppani

On sellainen toimija, jonka tärkeys liiketoiminnalle on olennainen. Hän ei ole välttämättä yrityksen palkkalistoilla. Hän täydentää esimerkiksi moniammatillista tiimiä tarvittaessa ammattitaidollaan.

Eli kääntäen, ilman häntä yrityksen kyky luoda lisäarvoa asiakkaille heikentyy merkittävästi. Ydinkumppani sosiaali- ja terveysalan yritykselle on asiantuntija, joka pystyy tuottamaan Käypähoitosuositusten kriteeristön täyttävää sisältöä kuvin, tekstein ja videoin. Fysioterapia-yrityksessä hän on esimerkiksi  koulutettu fysioterapeutti sekä myös kuvan- ja tekstinkäsittelyn ammattilainen. Ammattilainen, jonka osaamisesta on niukkuutta. Kumppani, joka on olennaista saada osaksi tiimiä sapelien kalistelun sijaan.

Ydinkumppaniksi katsoisin myös sellaisen markkinoinnin automaation palvelun tarjoajan, joka osaa mallintaa sote -asiakkaan sähköisen polun ja pystyy myös tekemään järkevällä kustannuksella kuluttaja-asiakkaita palvelevan markkinoinnin automaation toteutuksen.

 

Ydinresurssit

Sellaista omaisuutta, jonka hankkiminen, kehittäminen tai omistaminen on hyvän strategian toteutumisen kannalta olennaista.

Ydinresursseja ilman tekeminen on turhaa. Digiasiakkaita palvelevan sote –yrityksen kohdalla sellainen on ehdottomasti asiakkaan terveystietojen aukottoman ja turvallisen käsittelyn varmistava järjestelmä. Esimerkkinä käy kansallinen potilastietojärjestelmä Kanta tai etälääkäripalvelu Meedoc ja sen järjestelmä. Ydinresurssi on terveydenhoitoalan toimipisteperustaisessa busineksessa myös sellainen toimitila, joka kannustaa asiakasta perehtymään ja testaamaan lisämyyntituotteita. Tila luo tekijöiden ohella elämyksen. Siellä ei haise käsidesi. Lisämyyntikykyinen ja -haluinen terveydenhuoltoalan ammattilainen on myös luonnollisesti kelpo esimerkki harvinaisesta ydinresurssista.

Digitaalisuus kyvykkyyden tekijänä

Alasta riippumatta digitaalisen asioinnin määrä kasvaa huimaa vauhtia. Sekä hyvän strategian että sitä toteuttavan toimivan liiketoimintamallin ydinosia tulisi olla erilaiset digiratkaisut.Esimerkiksi Kesko ja S-ryhmä ovat  huomioineet digitaalisuuden strategiassaan.

Yllättävän vähän digitaalisen kyvykkyyden komponentteja pienen yritysstrategialukukierroksen jälkeen eri alojen yritysten pelisuunnitelmista kuitenkaan löytyy.  Kun otetaan annettuna faktat esimerkiksi kuluttaja-asiakkaiden sähköisen ostamisen sekä suosittelun määrästä tilanne tuntuu hämmästyttävältä. Tehdään siis strategiaa ilman asiakaslähtöisyyttä? Alla muutama ote digitaalisuudesta osana kuluttaja-asiakkaiden ostokäyttäytymistä.

Internetin käytön ja eräiden internetin käyttötapojen yleisyys 2015

46% 16-89 vuotiaista suomalaisista oli ostanut viimeisen 3kk ikana jotain netistä. 35-44 vuotiaista näin oli tehnyt 69%.

Lähde: Tilastokeskus 2015

Kesko ja digitaalisuus

Käyttötavarakauppa murroksessa. Asiakkaat haluavat monikanavaisia asiointimahdollisuuksia.

Lähde: http://www.kauppa.fi