PELISUUNNITELMA KUNTOON!

Sosiaali- ja terveysalan myllerys on näkyvästi esillä niin valtakunnan päämedioissa, kuin myös vaikkapa fysioterapiayrittäjien arjessa. Toisaalta kiemurainen sote-uudistus antaa odottaa valmistumistaan; toisaalta esimerkiksi fysioterapian osalta digitaalinen kehitys luo erinomaisia mahdollisuuksia uusille liiketoimintamalleille. Hyvä ja aidosti erilainen liiketoimintamalli on sellainen, että siitä selviää yhdellä silmäyksellä kilpailijoista poikkeava tapa hyödyttää asiakasta. Se on visualisoitu malli siitä, miten hyödytämme asiakasta enemmän, kuin hän palveluista maksaa. Hyvä liiketoimintamalli kertoo myös sen logiikan, miten yritykseen virtaa pitkällä aikavälillä enemmän rahaa, kuin sieltä lähtee.

Oheisessa videossa esittäytyy Minttu. Hän on fysioterapeutti ja putkahtelee videocaseissa tuon tuosta tulevien kirjoitusten lomassa. Tällä videolla Minttu on asiakkaan roolissa: case asiakkaan sähköinen polku.

 

 

Sosiaali- ja terveysalan yrityksissä ja erityisesti fysioterapia-alan organisaatioissa huolestuttavan suuri osuus yritykseen virtaavasta rahavirrasta perustuu julkisiin hankintoihin ja siten yrityksen ulkoisen ympäristön ilmiöistä erityisesti poliittis-lainsäädännöllisen ympäristön suomaan kilpailuetuun. Tämä kilpailuetu -esimerkiksi. fysioterapia alv 0%- on ollut perusteltua aikana, jolloin sen rahoittaminen Suomessa oli mahdollista. Kun rahoittaja puuttuu -esimerkiksi voimakkaasti kasvava metsäteollisuuden klusteri-, tai on heikentynyt huomattavasti, on vaikea nähdä mekanismia, jolla  yllä mainitun kaltainen verotuksellinen kilpailuetu voidaan ylläpitää. Yritys, jonka liiketoimintamalli on kestävällä pohjalla, ei voi perustaa menestymistään kilpailuetutekijöihin, joihin se ei voi itse vaikuttaa, tai vaikutusmahdollisuus on minimaalinen.

Edellä mainittu kuvaus on hyvin todenperäinen esimerkki siitä realismista, jota yksityisen sektorin fysioterapiayritykset kohtaavat juuri nyt. Aivan vastaavan kaltaista myllerystä on esimerkiksi oppisopimuskoulutuksia järjestävillä organisaatioilla, jotka saavat rahoitusta valtiolta. Hyvin tehty liiketoimintasuunnitelma pakottaa laatijansa pohtimaan niitä voimia, jotka muokkaavat liiketoiminnan menestymisen mahdollisuuksia. Laatimisprosessin lopputulos kiteytyy liiketoimintamalliksi, jonka ymmärtävät kaikki sen toteutukseen osallistuvat.

Tulevissa kirjoituksissa tullaan paneutumaan tarkemmin niihin seikkoihin, jotka oman kokemukseni mukaan luovat aidosti kestävää kilpailuetua sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa. Kilpailuedun lähteitä tai murskaajia, jotka saavat palstatilaa, ovat ainakin:

-freeconomics,

-vanhanliiton muutosjarrut johtoportaassa

-koko alan kehittymismahdollisuuksia nakertavat ”kutsumustyöntekijät”

Näillä ajatuksilla liikkeelle! Suosittelen perehtymään Business Model Canvakseen työkaluna oman liiketoiminnan mallintamiseen. Tulevat tekstit ja vierailijakirjoitukset tulevat olemaan rakenteeltaan sellaisia, että ne tukevat kyseistä mallia.

Johannes Hesso